Registrera ny användare


Registrering med bostadsadress

Poolen är tillgänglig för boende på utvalda bostadsadresser.
Beställ avtal och anmälningsformulär genom att registrera din e-postadress.

E-postadress:

Inbjudan till poolen

Hur du blir medlem och får en inbjudan kan du läsa om på informationssidan om poolen.


Kontaktdetaljer till poolansvarig: e-post Alexandra.Olofsson@bostaden.umea.se

Få mer information på poolens informationssida.