Registrera ny användare


Registrering med bostadsadress

Poolen är tillgänglig för boende på utvalda bostadsadresser.
Beställ avtal och anmälningsformulär genom att registrera din e-postadress.

E-postadress:

Kontaktdetaljer till poolansvarig: e-post cykelbiblioteket@lulea.se

Få mer information på poolens informationssida.