Smarta nyckel- och laddskåp från Vindico och GoRide

GoRide har i samarbete med Vindico utvecklat en uppsättning smarta laddskåp som är integrerade med vårt bokningssystem. Luckorna öppnas med GoRide-appen och systemet håller ordning på status och meddelar en administratör vid behov av underhåll.

Till cykelpooler

För cykelpooler erbjuder laddskåpen säker laddning och förvaring av nycklar och annan utrustning till fordonen.

Separat förvaring av batterier, laddare och displayer minskar drastiskt risken för stölder.
Dessutom elimineras skador på laddare och batterier som förekommer när laddning sker direkt på fordonet. Dessa skador orsakas normalt av att användare glömmer att koppla loss sladdar till laddare innan avfärd.

Dela på laddskåp

Genom att låta flera användare dela på skåpen så får man ett högre kapacitetsutnyttjande.
Lösningen hanterar betalningar från användare och erbjuder dynamisk statistik över användandet.